algemene voorwaarden stage aanmelding Stichting Engineering Noord

De Stichting Engineering Noord (SEN) geeft bedrijven de mogelijkheid deel te nemen als stagebedrijf voor de opleiding Middenkader Engineering, niveau 4 (Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Mechatronica en Fijn Mechanische Techniek) van het Noorderpoort in Groningen en/of Stadskanaal.

De Stichting Engineering Noord (SEN) werkt samen met het Noorderpoort om namens alle bedrijven in de regio en sector te bewerkstelligen:

  • er meer leerlingen beginnen aan de opleiding Engineering
  • de opleiding aantrekkelijker wordt en meer aansluit bij de praktijk
  • er minder leerlingen voortijdig stoppen met de studie

Ambities te over dus, maar we hebben u als stagebedrijf nodig om deze waar te kunnen maken. Wij willen samen met u zorgen dat deze opleiding één van de best presterende opleidingen Engineering in Nederland wordt. Dat is in het belang van de gehele regionale sector en dus ook in uw belang.

Het belang hiervan voor de bedrijven binnen de SEN is dat op korte termijn grote tekorten worden verwacht op de arbeidsmarkt binnen onze sector, terwijl steeds minder leerlingen zich aanmelden voor het technisch onderwijs.

Bovenstaande doelen wil SEN bereiken door het gedeeltelijk vergoeden van studiemateriaal aan de leerlingen en het organiseren van excursies en gastlessen. Ook kunnen de stages door de bedrijven verbeteren door elkaar op ideeën te brengen voor stageplannen die nauwer aansluiten bij de theorie op school.

Om de activiteiten te kunnen uitvoeren gaat u als stagebedrijf akkoord met een bijdrage aan de SEN van € 1,- per uur stage*.
Dit naast de geadviseerde stagevergoeding**  aan de leerling.

Met dit geld betaalt de SEN de ondersteuning in studiekosten van in totaal € 1.500 aan de leerling voor 4 jaar. Daarnaast is er zodoende geld beschikbaar voor het organiseren van excursies en betaalde gastlessen door de bedrijven.

De samenwerking tussen Onderwijs en Bedrijven is gestoeld op “de leerling is de gezamenlijke klant” van Noorderpoort en SEN. Samen streven we naar optimaal onderwijs voor de leerling. Om dit gestalte te geven is de “Ontwikkelgroep” geformeerd, bestaande uit vakspecialisten uit de bedrijven en onderwijsdeskundigen.

Om geldige stages te kunnen bieden is het een voorwaarde dat het stagebedrijf al zodang is erkend door Kenteq voor MBO Engineering - niveau 4. Neem zonodig contact op met Kenteq (www.kenteg.nl - telefoon 088 - 444 99 00). Op deze website kunt u zien of uw bedrijf is gecertificeerd.

 

 


*
Vergoeding per stage: de vergoeding per stage wordt berekend over het nominaal aantal uren 400 uur (= € 400) voor 10 weken (in jaar 1 en 2) en 800 uur (= € 800) voor 20 weken (in jaar 3 en 4)

**
Geadviseerde, niet verplichte, stagevergoedingen:
Geen stagevergoeding voor leerjaar 1 en 2
€ 275,-  per maand voor leerjaar 3 en 4